Étiquette : Craciun

Bucuraţi-vă!


Bucuraţi-vă iarăşi, Domnul Luminii coboară, Firea noastră s-o poarte, s-o nască iar din fecioară! Bucuraţi-vă iarăşi, lumea din nou e mireasă, Neatinsă zăpadă puneţi ca faţă de masă! Bucuraţi-vă iarăşi, în cuvinte curate, Căldură-n suflet s-aveţi şi-n trup sănătate!

Cartea săptămânii (V)


matei« Văzând ei steaua, s-au bucurat cu bucurie nespus de mare.  Şi intrând în casă au văzut copilul împreună cu Maria, mama Sa; şi, căzând la pământ, I s-au închinat şi, deschizându-şi cuferele, I-au adus daruri: aur şi tămâie şi smirnă. « 

Evanghelia după Matei, tradusă si comentată de Cristian Bădiliţă (Ed. Curtea Veche, 2009)

Impresionantă trudă intelectuală de căutare a adevărului. Comentariu sobru, lamuritor.

Dedicatie cum nu se poate mai potrivită:

« Cu dragoste, credinţă şi speranţă, dedic această traducere comentată a Noului Testament memoriei martirilor din perioada comunistă, creştinilor români de toate confesiunile. »

Sonet alb în sol major


op. 1 – « Adeste fideles« 

De când ne-ai alungat, Ierusalime,/ Nu te-am uitat, dar nu ştim dreapta noastră./ Te-om mai vedea în lacrima albastră/ A timpului pierzând din înălţime ?//

Visez dinspre apus unda măiastră/ A râului Fison, care-i pătrime/ Din apa raiului. Din îngerime/ Un strop de-argint îmi bate la fereastră ?//

Deschide ochii să-l primeşti cu aur,/ Cu mere coapte, smirnă şi tămâie,/ Pe cel care-n  piaţă coboară şi-n mall// Aducând frunze de finic, nu laur,/ De ziua-lumină dulce-amăruie/ A naşterii albe ningând dinspre Pol.