Mois : décembre 2017

HRISTOS se naște, slăviți-L !


 

I. Partea superioară  aspectul teofanic şi profetic
Stânga
Centru
Dreapta
◦îngeri slăvind pe Dumnezeu
◦raza (steaua) ◦muntele (stâncile)
◦înger vestind Naşterea Domnului păstorilor aflaţi pe câmp
II. Partea centrală  aspectul tainic
Stânga
Centru
Dreapta
◦magii aducând daruri
◦Pruncul Hristos ◦Maica Domnului ◦peştera (ieslea) ◦boul şi asinul
◦păstorii
III. Partea inferioară – aspectul omenesc
Stânga
Centru
Dreapta
◦Dreptul Iosif şezând îngândurat pe o piatră
◦diavolul deghizat într-un păstor (Thyrros)
◦moaşele Salomeea şi Zelemi îngrijind Pruncul

Dreptul Iosif are o expresie meditativă, îngrijorată, o stare de tulburare pricinuită de Naşterea feciorelnică a lui Iisus. Iosif închipuie pe tot omul slab în credinţă, a cărui raţiune nu poate depăşi hotarele realităţilor văzute, de aici şi dificultatea de a accepta realitatea suprafirească a tainelor. În persoana lui Iosif, icoana dezvăluie nu numai drama sa personală, cât drama întregii omeniri care a privit taina, nu prin ochii credinţei, ci ai raţiunii limitate.

(un extras mai amplu din explicatia părintelui Dumitru Stăniloae la icoana Naşterii Domnului puteti citi aici ;  eu am citit textul azi, dupa inspirata predică a părintelui Joel despre îndoiala lui Iosif)