Étiquette : Gestalt therapy

Familii fericite


Zinker (In Search of Good Form – Gestalt Therapy with Couples and Families, 1998) enumera urmatoarele atribute ale întâlnirilor din familiile fericite:

 • Oamenii se ascultă unii pe alţii
 • Au propriile idei şi sentimente
 • Schimbă idei astfel încât să se ajungă la cea mai convenabilă soluţie
 • Mai degrabă pun întrebări decât să facă presupuneri
 • Acceptă diferenţele fără teamă
 • Se adaptează unul la celălalt
 • Se luptă pentru ceea ce consideră a fi corect şi bun
 • Încep, dezvoltă şi încheie o discuţie, apoi trec mai departe
 • Împărtăşesc dureri, curiozităţi, regrete, tandreţe, dorinţe şi nevoi diverse
 • Învaţă să accepte cu recunoştinţă un da şi fără resentimente un nu
 • Trec de la o experienţă la alta (nu rămân fixaţi)
 • Renunţă să vrea un lucru pentru care nu există şanse de realizare
 • Nu se iau prea în serios
 • Se influenţează reciproc
 • Sprijină interesele şi proiectele celuilalt
 • Arată mândrie sau compasiune pentru reuşitele sau eşecurile celorlalţi
 • Respectă spaţiul intim al celuilalt, dar nu stau deoparte atunci când acesta se retrage în suferinţa  sa
 • Tolerează idei noi şi stranii şi visează  împreună