Étiquette : Constantin Brâncoveanu

Gând de duminică (24)


Veniţi, binecinstitorilor creştini, să aducem cuvioase laude şi cântare duhovnicească dreptcredinciosului voievod Constantin, căci pentru Împărăţia cerurilor şi pentru neam acestă moarte mucenicească a primit, dimpreună cu fiii sai: Constantin, Ştefan, Radu, Matei, şi cu sfetnicul Ianache. Pentru aceasta, din adâncul inimilor, cu veselitoare glasuri să le strigăm: Bucuraţi-vă, mult-pătimitorilor martiri Brâncoveni, care pentru dreapta credinţă mult v-aţi nevoit!

…..

Drept aceea, minunându-ne de mărimea voastră de suflet, vă aducem cu umilinţă  graiuri ca acestea:

Bucuraţi-vă, că avuţia cea stricăcioasă aţi defăimat.
Bucuraţi-vă, că bogăţia cea gândită aţi aflat.
Bucuraţi-vă, că de frumuseţea materialnică nu v-aţi biruit.
Bucuraţi-vă, că pentru dragostea lui Hristos toate gunoaie le-aţi socotit.
Bucuraţi-vă, preaînţelepţilor, voi partea cea bună aţi ales.

 …

Plecaţi spre milă şi îndurare pe milostivul şi iubitorul de oameni Dumnezeu, să ne cheme la El pe toţi, să ne deschidă uşa luminii Sale spre a ne trezi cu un ceas mai devreme, ca să voim sa lucrăm în via şi pe ogorul Lui, răscumpărând vremea trecută, pe care rău am cheltuit-o fiind întunecaţi de neştiinţă şi biruiţi de urâte ganduri şi de patimi de necinste.

(din Acatistul Sfinţilor Martiri Brâncoveni)